Architectenbureau Apart

Waarom De Franse Architect? Die vraag werd mij gesteld tijdens een recent gesprek met Ramona Poort en Gert van Baren.

Laat ik dan bij het begin beginnen.

Ik heb architectuur gestudeerd aan de Academie des Beaux Arts in Parijs. Hoewel dat oorspronkelijk niet de bedoeling was, ben ik in Frankrijk gebleven en heb daar meer dan 20 jaar geleefd en gewerkt, hoofdzakelijk in woningbouw en toeristische concepten. Toen daar in de jaren 90 de crisis toesloeg in de bouw ben ik min of meer noodgedwongen teruggegaan naar Nederland en heb me om familieredenen gevestigd in Loosdrecht. Ik heb hier een herstart gemaakt onder de naam APART (advies en projectbureau voor architectuur, recreatie en toerisme).

Vrij snel kwam ik, naast werk in Nederland, in contact met Nederlandse ontwikkelaars van toeristisch onroerend goed in Frankrijk. Daarbij was uiteraard mijn tweetaligheid en grondige kennis van Franse regelgeving en vooral Franse cultuur doorslaggevend. Ik deel dan mijn opdracht met een Franse collega die hoofdzakelijk de aanbesteding en bouwcoördinatie op zich neemt.  Naast mijn werk als architect werd ik ook, dankzij mijn tweetaligheid steeds meer betrokken bij onderhandelingen met de lokale overheid, contacten met notarissen en advocaten. Regelgeving kan best lastig zijn als je de taal niet voldoende beheerst en niet goed weet bij welke instantie je moet aankloppen.

Dat is al lastig voor een ontwikkelaar, maar zeker ook voor particulieren. Om die reden ben ik 5 jaar geleden gestart met een adviesbureau speciaal gericht op particulieren voor alle zaken die direct of indirect te namaken hebben met onroerend goed. Dat kan dan gaan om vertalingen en vertegenwoordiging bij een gemeente , een lokale makelaar of aannemer, maar ook om informatie over regelgeving en eventueel het verzorgen van een bouwvergunning.

Vaak gaat immers een project de mist in vanwege miscommunicatie en slechte voorbereiding. Het doel van De Franse Architect is het ontzorgen van iedereen die een bouwwens heeft in Frankrijk, maar niet goed weet hoe dit aan te pakken.

Hoewel werk in Frankrijk voor Nederlandse opdrachtgevers mijn hoofdactiviteit is, betekent dat niet dat ik de Nederlandse markt verwaarloos. Ook daar blijf ik natuurlijk actief en kan iedereen een beroep op mij doen voor advies en bouwkundig werk. Als gemeenteraadslid ben ik betrokken bij het vaststellen van bestemmingsplannen en bij de veranderende regelgeving in de Nederlandse bouwwereld en met name de invoering van de Omgevingswet.

Het enige nadeel daarvan is dat ik niet betrokken kan zijn bij bouwprojecten die slechts mogelijk zijn door middel van een wijziging van een bestemmingsplan. Maar de wereld is groter dan alleen Wijdemeren.

Nootweg 55A - 1231 CR - Loosdrecht

Nanne Roosenschoon

Mob: