Commissie recreatie en toerisme

De commissie heeft tot doel ondernemers uit Wijdemeren te vertegenwoordigen op het gebied van recreatie en toerisme.

Hiervoor brengt de commissie onderwerpen en actuele informatie in voor het maandelijks overleg tussen bestuur OW en College.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Recreatieve infrastructuur zoals fietspaden, vaarroutes, wandelpaden goede bereikbaarheid Openbaar Vervoer.
 • Ontwikkeling van projecten en voorzieningen ten behoeve van de recreant.
 • Verblijfsrecreatie, accommodatie, watersport, horeca, natuur en cultuur vertegenwoordigen
 • Subsidies zoals EU subsidies, landelijke, regionale, provinciale en gemeentelijke subsidies ten behoeve van verbetering recreatieve voorzieningen.
 • Betrekken van ondernemers recreatie en toerisme t.b.v. meer samenwerking om recreanten te binden.
 • Een goede balans houden tussen natuur en duurzame recreatie.

Met het Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren is een nauwe samenwerking. In het platform zijn vertegenwoordigd recreatie ondernemers uit Wijdemeren en Stichtse Vecht, natuurorganisaties, Recron, Hiswa, Waterschappen, Plassenschap Loosdrecht, BELB, ANWB, bedrijfscontactfunctionaris, Watersportverbond, en bestuursleden Ondernemend Wijdemeren.

Het Platform Recreatie en Toerisme heeft ook als doel om de belangen van de recreatiebranche op het gebied van watersport, cultuur, natuur en verblijfsaccommodatie te vertegenwoordigen en projecten hieromtrent te initiëren.

De commissie wil graag input van leden van Ondernemend Wijdemeren om ervoor te zorgen dat deze branche goed kan worden vertegenwoordigd.

De commissie wil graag in contact komen met leden die:

 • Promotie van recreatie bevorderen
 • Duurzame recreatie bevorderen
 • Projecten ten behoeve van recreatie opzetten
 • Samen willen werken met andere regio’s om het recreatieve product te versterken
 • Wetgeving rondom recreatie en toerisme onder de aandacht brengen
 • De commissie versterken
 • Recreatief Wijdemeren promoten op landelijke beurzen.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Hetty Kastelein.

 

Bestuurslid Rosemarijn de Vink

Oud Loosdrechtsedijk 272

1231 NK Loosdrecht

06-54781381

Bestuurslid Hans van der Laan

Moleneind 2A

1241 NE Kortenhoef

035-656 18 71

Hetty Kastelein- Beaujon

Oud Loosdrechtsedijk 115

1231 LS Loosdrecht

035-6236282

Marije Dunnebier

Dennis Lankreijer