Commissie recreatie en toerisme

De commissie heeft tot doel ondernemers uit Wijdemeren te vertegenwoordigen en verbinden op het gebied van recreatie en toerisme. Daarbij initiëren en signaleren wij R&T onderwerpen en actuele informatie voor het overleg met het bestuur van OW en overleggen met de gemeente.

Denk aan onderwerpen als:

 • Promotie voor Recreatie en Toerisme
 • Ideeën voor projecten en evenementen
 • Infrastructuur (fietspaden, vaarroutes, wandelpaden, opstapplaatsen, goede bereikbaarheid, Openbaar Vervoer, parkeren)
 • Problemen, oplossingen en wetgeving voor voorzieningen en verblijfsaccommodatie, watersport, horeca, cultuur en natuur
 • Subsidies (EU, landelijk, regionaal, provinciaal en gemeentelijk) ten behoeve van R&T voorzieningen
 • R&T ondernemers betrekken t.b.v. meer samenwerking

Diverse projectgroepen worden bewaakt en begeleid door deze commissie:

 • Het Loosdrechts Plassengebied (loosdrechtsplassengebied.nl) is in 2020 opgezet in samenwerking met de ondernemers en de gemeente Wijdemeren.
 • Supervisie gebiedsakkoord op Oostenlijke Vechtplassengebied (11.09.17). Hier zorgen we voor controle op de uitvoering.
 • Lokale initiatieven

Verder is de commissie actief bij het bijwonen van diverse overleggen.

 • De werkgroep knelpunten huidige recreatieve voorzieningen (Hans)
 • Workshop positionering Oostelijke Vechtplassen (Hans, Rosemarijn)
 • Horeca/recreatie ondernemers & gemeente overleg, 2x p/j (Hans, Rosemarijn)

 

Bestuurslid Rosemarijn de Vink

Marije Dunnebier

Bestuurslid Hans van der Laan

Dennis Lankreijer