Commissie PR

Het doel van de PR Commisie is ledenwerving en meer ledenbetrokkenheid te creëren voor alle leden.
Gemiddeld 2-3 keer per maand bezoekt deze commissie een ondernemer om een interview af te nemen. Dit initiatief wordt altijd zeer hartelijk ontvangen. Het verslag wordt na goedkeuring gepubliceerd in de nieuwsbrief en gebruikt voor Social Media.

De commissie ziet graag ideeën van leden tegemoet via mailadres: pr@ondernemendwijdemeren.nl.