Bibliotheek

Tijdspad herindelingstraject

Wijdemeren streeft naar 1 januari 2027 als startdatum van de nieuwe gemeente. Met dit overzicht willen we laten zien welke stappen daarvoor genomen moeten worden richting de streefdatum.

Informatiebrief herindelingstraject voor inwoners en ondernemers

De gemeente Wijdemeren onderzoekt op dit moment een herindeling met (een) andere gemeente(n). Dit zou betekenen dat Wijdemeren op gaat in (een) nieuwe gemeente(n).

Wijdemeren verrijkt

Hoe ziet Wijdemeren eruit in 2040?

De kern van Wijdemeren

Uitwerking van de twee unieke aspecten van de gemeente Wijdemeren

Omgevingsvisie Wijdemeren 2040

De aanstaande Omgevingswet betekent een vereenvoudiging van overheidsregelingen op het gebied van bouwen, natuur, milieu, infrastructuur en groen.

Structuurvisie Wijdemeren

Hoe ziet gemeente Wijdemeren er uit in 2030?

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Samenwerken aan duurzame gebiedsontwikkeling in het Oostelijke Vechtplassengebied

Toekomstbeeld Loosdrechts Plassengebied

In 2017 tekenden 21 partijen het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (2017).

Economische agenda Wijdemeren 2030

De economische agenda van gemeente Wijdemeren tot 2030

Go Digital

Brochure over het netwerk- en inspiratie-evenement voor het MKB in de Gooi & Vechtstreek.

Neem deel aan het Actieteam Wijdemeren!

In 2022 is met behulp van ondernemers de Economische Agenda 2030 vastgesteld door de Gemeente.

Beleidsnota's Gemeente Wijdemeren

Een beleidsnota bevat een visie op een bepaald beleidsterrein. In Wijdemeren hebben we onderstaande nota's.

Toekomstvisie bedrijventerreinen Wijdemeren 2020

Toekomstvisie bedrijventerreinen Wijdemeren.

Toekomstvisie bedrijventerreinen Wijdemeren 2020 (bijlagen)

Bijlage - Toekomstvisie bedrijventerreinen Wijdemeren.