Commissie bestuurlijke betrekkingen

Deze commissie is o.a. verantwoordelijk voor het periodiek overleg met de wethouder EZ en waar nodig aangevuld met andere portefeuillehouders en het ondernemersloket vertegenwoordigd door Natasja Zak. Tijdens dit overleg worden actuele onderwerpen behandeld, maar ook gebrainstormd over de toekomst van Wijdemeren welke ondernemers aangaan.

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen:

  • Mobiliteit, aanpak en onderhoud wegen, bereikbaarheid van bedrijven nu en in de toekomst.
  • Bedrijventerreinen revitalisatie, herinrichting en /of knelpunten bespreken. Doel: behoud van bedrijven en werkgelegenheid binnen onze kernen, meedenken aan mogelijkheden voor expansievraagstukken.
  • Coronacrisis overleg, na elke landelijke persconferentie is er overleg om te zien of er lokaal nog meer ondersteuning gegeven kan worden
  • Ontwikkelingen op het gebied van woningbouwgebieden nadrukkelijk bij betrokken blijven, dit geld ook voor andere belangrijke ontwikkelingen.
  • Belangen behartiging voor onze leden in het algemeen, maar ook vraagstukken van leden in het bijzonder ondersteunen.
  • 2x per jaar Breed overleg met vertegenwoordigers uit verschillende branches onder regie van de Gemeente
  • Vraagstukken vanuit sectoren als Recreatie en Toerisme niet alleen lokaal maar ook regionale ontwikkelingen, toekomst visies op verschillende terreinen
  • Diverse onderwerpen die vallen onder Ruimtelijke ordening zoals de Horstermeerpolder.

Voorzitter Dik van Enk

Hazenest 25

1241HZ Kortenhoef

0654900810

Secretaris Peter Landwaart

Havikskruid 5

3738 TV Maartensdijk

06-23870752