Commissie evenementen

We zijn trots op de evenementen die we elk jaar weer neerzetten. We staan bekend om het jaarlijkse stampottenbuffet en de haringparty welke altijd druk bezocht worden door onze leden. Maar ook de Algemene Ledenvergadering proberen we aantrekkelijk te maken door deze te organiseren bij verenigingen, theaters en andere lokale instellingen. Door deze vergaderingen te verrijken met inspirerende sprekers die de leden weten te prikkelen om anders na te denken over diverse onderwerpen weten we altijd een goede opkomst te realiseren.

En elke 2 jaar organiseren we samen met de Gemeente Wijdemeren en de Rabobank de Ondernemer van Wijdemeren verkiezing. Een succesvolle verkiezing welke in 2023 voor het laatst is georganiseerd. Op www.ondernemervanwijdemeren vindt u meer terug over deze verkiezing.

We streven ernaar om elk evenement op een andere locatie en in een ander dorp plaats te laten vinden. Mocht u suggesties hebben of wellicht uw eigen locatie beschikbaar willen stellen dan kunt u ons dat altijd laten weten per mail: communicatie@ondernemendwijdemeren.nl. Belangrijk is wel dat er voldoende capaciteit op de locatie is om al onze leden kwijt te kunnen.