Commissie evenementen

Naar aanleiding van de behoefte van de leden om te kunnen netwerken, is begin 2015 de structuur van de bijeenkomsten gewijzigd. De aanvang is verschoven van 19.30 naar ca. 18.00 uur en de nadruk is komen te liggen op bedrijfsbezoeken en netwerken in plaats van vergaderen.

Inmiddels zijn er een aantal succesvolle bijeenkomsten achter de rug. Hoewel de vroegere aanvang niet door iedereen verwelkomd zal zijn, blijk uit de veel hogere opkomst dat we op de goede weg zijn.

De bedrijfsbezoeken worden als interessant ervaren en de sfeer is ontspannen.

Indien u graag een bijeenkomst op uw bedrijf wilt houden, aarzelt u dan niet om dit bij de een van de leden van de evenementen commissie aan te kaarten. Het is de perfecte mogelijkheid om uw bedrijf bij de leden op de kaart te zetten.
Wij houden ons van harte aanbevolen.