Commissie evenementen

De evenementen commissie van Ondernemend Wijdemeren wordt gevormd door Wieco Boonstra, van Boonstra Wijnen en Arjanne Bosch van CreaBosch. Ineke Vermeulen is de link tussen de evenementen commissie en het bestuur.

Naar aanleiding van de behoefte van de leden om te kunnen netwerken, is begin 2015 de structuur van de bijeenkomsten gewijzigd. De aanvang is verschoven van 19.30 naar ca. 18.00 uur en de nadruk is komen te liggen op bedrijfsbezoeken en netwerken in plaats van vergaderen.

Inmiddels zijn er een aantal succesvolle bijeenkomsten achter de rug. Hoewel de vroegere aanvang niet door iedereen verwelkomd zal zijn, blijk uit de veel hogere opkomst dat we op de goede weg zijn.

De bedrijfsbezoeken worden als interessant ervaren en de sfeer is ontspannen.

Indien u graag een bijeenkomst op uw bedrijf wilt houden, aarzelt u dan niet om dit bij de een van de leden van de evenementen commissie aan te kaarten. Het is de perfecte mogelijkheid om uw bedrijf bij de leden op de kaart te zetten.
Wij houden ons van harte aanbevolen.

lid Evenementen commissie Arjanne Bosch

Kortenhoefsedijk 133

1241 LX Kortenhoef

06 23 60 62 70