Verzet tegen nieuwe omgevingsverordening provincie

BELANGRIJK NIEUWS!!

Het ontwerp omgevingsverordening NH2020 kent nieuwe regelgeving betreffende het landschap. Deze regelgeving biedt alleen regels om de fysieke leefomgeving in conservatieve staat te behouden. Voor ons als ondernemers is ontwikkeling essentieel om te kunnen blijven bestaan. Ontwikkeling van onze bedrijventerreinen, recreatieterreinen en anderzijds. De regels van het Bijzonder Provinciaal Landschap, Landelijk gebied, Veenweidegebied en het Vliegveld Hilversum, treffen de gemeente en daarmee ons als ondernemers onevenredig hard vanwege haar bijzondere kenmerken. Deze bijzondere kenmerken zijn het exclusieve natuurlandschap en de lintbebouwing binnen het MRA gebied, volgens de provincie.

Zoals u weet ligt er een mooi gebiedsakkoord waarin een hoop dingen mogelijk worden gemaakt, betere natuur, schoner water en meer kwalitatieve recreatie. Tegelijkertijd maakt de provincie wetgeving om onze mogelijkheden als bedrijven in te perken. Zo legen zij deels verbodsregels op voor de gemotoriseerde vaart op diverse plassen o.a. de Wijde Blik, worden vergunningsaanvragen moeilijker door extra regelgeving en bestemmingsplan wijzigingen vrijwel onmogelijk gemaakt door het conserverende beleid.

Deze verordening raakt niet alleen recreatiebedrijven maar ook bedrijven op industrie terreinen, langs de linten en in de dorpskernen. Ook particulieren zullen de gevolgen van dit beleid ondervinden. In onderstaande kaart ziet u wat er allemaal valt binnen dit zogenoemde Bijzonder Provinciaal landschap. Deze verordening is niet ter vervanging van bestaande regelgeving maar wordt toegevoegd aan de bijv. bestaande Natura 2000 en NNN regelgeving.

Het is van cruciaal belang dat wij ons verzetten als bedrijven tegen deze omgevingsverordening voor het te laat is.

Belangrijk om te vermelden is dat zowel de gemeente als het regiobestuur ook tegen deze verordening is en, beiden apart, ook haar zienswijze zal opmaken. Klik hier om de zienswijze van gemeente Wijdemeren te bekijken. Wij zullen als OW een zienswijze indienen en bezwaar maken tegen deze ontwikkeling.

Ook vragen wij alle bedrijven om onze zienswijze, welke begin mei klaar zal zijn, te ondertekenen en eventueel om zelf ook een zienswijze in te dienen voor 22 mei 2020.

Hoe meer draagvlak hoe groter de kans dat de provincie zijn regeling heroverweegt en tot de conclusie komt dat dit niet moet kunnen.

Voor de complete verordening kunt u naar deze link.