Zienswijze Ondernemend Wijdemeren op ‘Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, nummer 1350386’.

By GJFdeJong,

Provinciale Staten van Noord-Holland
Tav. H.E Wiersma
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Betreft: Zienswijze op ‘Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, nummer 1350386’.

Wijdemeren, 4 mei 2020.

Geachte Hr. Wiersma, Op 18 februari 2020 heeft de provincie Noord-Holland het ontwerp van de Omgevingsverordening NH 2020 (hierna POV) ter inzage gelegd en de mogelijkheid geboden om tot 22 mei 2020 met een zienswijze te reageren op het ontwerp. Namens ca 250 ondernemers in Wijdemeren, verenigd in “Ondernemend Wijdemeren” (hierna OW) dienen wij u bij deze onze zienswijze in. Ons gemeentebestuur alsmede OW hecht , net zoals u, veel waarde aan een goede ruimtelijke ordening waarbij het belangrijk is dat een bepaalde mate van ontwikkeling mogelijk is en blijft.

In de structuurvisie van onze gemeente is in 2021 het motto, “Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede”, opgenomen. Het behouden van de aanwezige kwaliteiten in onze gemeente speelt hierbij een grote rol. Dit kan echter niet gewaarborgd worden zonder enige mate van ontplooiingsmogelijkheden in de ruimste zin van het woord. In de nieuw voorgestelde POV wordt bestaande regelgeving opgenomen. Daarnaast is er regelgeving opgenomen betreffende het landschap.

OW kan zich hierin NIET vinden. Hieraan ligt ten grondslag dat een overgroot gedeelte (ca 80%) van het grondgebied van onze gemeente natuur is en wij veel lintbebouwing kennen. Hierdoor worden wij, inwoners en ondernemers, onevenredig hard geraakt met deze nieuwe regels betreffende het landschap. Wij wensen daarom nadrukkelijk dat de er komende periode in nauw overleg met ons gemeentebestuur en een vertegenwoordiging van de bedrijven, nieuwe afspraken worden gemaakt over de verbetering van de regels betreffende ons grondgebied. Een goede balans van wonen, werken, ondernemen en recreëren is voor wat ons betreft hierbij van groot belang.

Wij lichten in deze zienswijze toe waarom het BPL en landelijk gebiedsregime grote negatieve gevolgen zal hebben voor ondernemers in het gebied. De economische schade zal groot zijn en zal uiteindelijk ook een negatief effect hebben op de ecologie. Verder zullen wij ook in gaan op de kansen die wij zien. De POV is de regelgeving waarbinnen dit mogelijk moet zijn, helemaal wanneer men kijkt naar het Gebiedsakkoord alwaar u ondertekenaar en één van de grotere deelnemers bent.

Zoals de ontwerp POV er thans uitziet wordt dezerzijds sterk betwijfeld of de doelstellingen binnen de gemeente Wijdemeren en dus ook die van ondernemers kunnen worden behaald.

De belangrijkste wijzigingen in de omgevingsverordening ten opzichte van de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening voor Wijdemeren is de invoering van het artikel Bijzonder provinciaal landschap (BPL) en het werkingsgebied landelijk gebied. Deze twee wijzigingen zorgen ervoor dat de door OW gewenste ontwikkelingen niet meer mogelijk zijn in Wijdemeren. Ondernemers worden hierdoor aan handen en voeten gebonden. Dit is voor ons niet aanvaardbaar! Wij verzoeken u dan ook om dit gehele artikel te schrappen. Onder het huidige PRV vallen nog enkele gedeelten van Wijdemeren niet onder een beschermingsregime. Deze gedeelten worden onder de nieuwe POV onder het BPL regime gebracht. Deze aanvullende regels zijn wat OW betreft onacceptabel. Door het BPL regime is het toevoegen van bouwvlekken en het verbinden of revitaliseren van industriegebieden bijna onmogelijk. Tevens wordt de recreatie ingeperkt en ingekapseld in de verschillende gebieden en op de verschillende plassen. Wij zijn van mening dat door dit regime een dikke streep gaat door de plannen zoals in het gebiedsakkoord overeengekomen wat voor OW onbegrijpelijk en onacceptabel is.

Een akkoord wat juist erg zorgvuldig is samengesteld en is ondertekend door u als Provincie en vele stakeholders. OW ziet in dit gebiedsakkoord enorm veel positiviteit en mogelijkheden om weer kwaliteit te brengen in deze prachtige dorpen. Wij zijn als ondernemers enthousiast en gemotiveerd en willen kunnen blijven investeren en innoveren. Dergelijk beleid, als het BPL, zal een bom leggen onder het gebiedsakkoord en veel schade toebrengen aan de gemeente, ondernemers en uiteindelijk ook de inwoners en ecologie. De betrouwbaarheid van de provincie zal in twijfel worden getrokken en ondernemers zullen zich niet serieus genomen voelen. De meeste ondernemers dragen het gebied een warm hart toe en zetten zich 24/7 in voor een mooie leefomgeving. Zo zijn deze bedrijven het kloppende hart van de regio waar de jeugd begint met werken, waar zij duizenden mensen in dienst hebben, waar zij lokale verenigingen sponsoren, waar zij investeren in natuur en leefbaarheid binnen de dorpen en waar zij met hart en ziel werken aan een mooie toekomst. Een toekomst die, wanneer u dit beleid doorvoert, volledig in duigen zal vallen. Conserverend beleid zal ervoor zorgen dat bedrijven niet meer kunnen investeren en innoveren. Uiteindelijk zal dit er toe leiden dat onze zuurstof wordt afgenomen en ons hart uiteindelijk stil zal komen te staan met alle economische en sociale gevolgen van dien. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, om onze bedrijven juist meer ruimte te bieden, minder regelgeving op te leggen en meer te ondersteunen bij alle prachtige initiatieven die er liggen. Samen met al die fantastische ondernemingen maken wij dit gebied mooier, sterker en leuker!

Conclusie:
OW maakt ernstig bezwaar tegen de door u geformuleerde plannen in de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020.
De geformuleerde plannen draagt in z’n geheel niet bij aan de visie van ons gemeentebestuur en de ondernemers uit onze gemeente.
We zijn reeds in vele opzichten al met handen en voeten gebonden aan de huidige regelgeving. De nieuwe regelgeving geeft geen enkele mogelijkheid en/of ruimte aan verdere ontwikkeling van de leefbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden van bewoners en ondernemers van onze dorpen. Wij verzoeken u dan ook de regeling te heroverwegen en in de komende periode en zo lang als dit noodzakelijk is in overleg te treden met ons gemeentebestuur en een vertegenwoordiging van de ondernemers om zo tot een goede Omgevingsverordening te komen.

Met vriendelijke groeten en hoogachting.

Namens de leden van Ondernemend Wijdemeren,

A. van Enk
G. P. Landwaart.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Zienswijze Ondernemend Wijdemeren op ‘Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, nummer 1350386’.


Feeling healthy

By GJFdeJong,

We zitten met Feeling-healthy.net in een sector die mensen helpt met goede gezondheid en leefstijl – dat zien we alleen maar toenemen. Gelukkig! We werkten al veel online. Sinds kort werken we samen met de pop-up store in het Spieghelhuys, waar ook onze producten verkrijgbaar zijn. We helpen in deze tijd nóg meer ondernemers betere resultaten te halen, via ons businessmodel. Verdere contacten gaan via online call. Daar gaat het om: met ondernemers samen hun situatie verbeteren. Nu maar vooral in de toekomst. We denken ook graag met u mee! Vragen? Neem gerust contact op. Feeling-healthy.net

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Feeling healthy


Heeren van Loosdrecht

By GJFdeJong,

De croquetteurs van Heeren van Loosdrecht zijn op 22 april gestart met een actie op de radio om de bestelservice van horecabedrijven te promoten. Jan Lagrouw, Croquetteur Général, vertelt: “Mijn werk ligt eigenlijk in de radiobranche, ik verkoop ‘gebakken lucht’ zoals ik radioreclame wel eens noem en door de crisis hebben onze radiozenders wel wat ‘lucht over’ die wij in gaan zetten om lokale horeca-ondernemers via onze website te promoten.”

Alle horecaklanten van Heeren van Loosdrecht (zo’n 250 in Nederland) kunnen kosteloos een naam- en logovermelding op de site krijgen. De actie wordt uitgevoerd via Arrow Classic Rock en RADIONL en het streven is dat meer radiozenders ‘Held van de Horeca’ worden.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Heeren van Loosdrecht


Z’hoeffie

By GJFdeJong,

En dan…. kan je droom er zo maar anders uit gaan zien: Van K’hoeffie & Baxels, om lekker even bij te komen, naar Z’hoeffie, voor koffie to go. Geen ruimte meer om even bij te kletsen of rustig te genieten van een kopje koffie met een lekkere Baxel. Leuk is anders, maar dan is het zo fantastisch als wij ervaren hoezeer we nu al worden gemist en er hele lieve mensen toch weer langs komen; even een hart onder de riem, bemoedigende woorden, een klein bloemetje of kaartje, zelfs met inhoud, om te steunen. Collega ondernemers die koffie komen halen, taarten bestellen, kortom, heel veel dank allemaal! Wij blijven positief en vol goede moed om u straks weer gewoon binnen én aan een tafeltje te mogen ontvangen (Annemieke en Ellen).

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Z’hoeffie


The Antonia Lounge Boat

By GJFdeJong,

Helaas kunnen we op dit moment u niet een onvergetelijke ervaring bieden met onze comfortabele elektrische lounge boot. Alle vaarten verschoven of geannuleerd en onze doop van 28 april jl. heb ben we moeten uitstellen. Voor The Antonia staan uw gezondheid en veiligheid voorop. We hebben deze stoere loungeboot gebouwd ter nagedachtenis aan mijn vrouw Anja (doopnaam Antonia). The Antonia komt in een stichting waarmee geld zal worden gedoneerd aan STOP Hersentumoren (VUmc). Samen sterk en blijf gezond. (Steven Voorn, founder en eigenaar www.theantonia.nl)

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor The Antonia Lounge Boat


Met elkaar en voor elkaar

By GJFdeJong,

Als ondernemer moet je rekening houden met tegenslagen, die elk moment wanneer niemand het verwacht kunnen gebeuren. De corona crisis is zo’n onverwachte tegenslag. Maar Restaurant 1244 laat zich echter niet kennen en heeft ingesprongen op de kansen die deze tijd biedt, door een bezorgservice op te zetten. Met de feestdagen pakt ons restaurant extra uit, zo kunt u op Moederdag een heerlijke high tea afhalen, om alle moeders even flink te verwennen in deze moeilijke tijd.

Wij willen u bedanken voor de steun in deze tijd.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Met elkaar en voor elkaar


Mrs Italy

By GJFdeJong,

Pizzacateraar Mrs. Italy heeft het erg druk met haar bezorgservice. Zeven dagen per week wordt haar pizzabus uitgenodigd in een straat om daar pizza’s te bakken die van tevoren besteld zijn. Het gaat om groepen tussen 70 en 100 personen. Tot 19 mei is Mrs. Italy vol geboekt. “Mijn eerste reactie was dat ik ook schrok, maar door een actie op het sociale medium Next Door liep het storm.” Mrs. Italy, Anneke Dijkstra, had een bedrijfspand in Loosdrecht dat een jaar geleden werd getroffen door een grote brand.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Mrs Italy


Bikeshop Loosdrecht

By GJFdeJong,

Starten in een nieuwe winkel in de coronacrisis, dat is helemaal niet hoe ik het bedacht had natuurlijk. Rustig beginnen, hoopte ik, maar toen brak de coronatijd aan en kregen we het onverwachts al snel heel druk. Gelukkig hadden we in dit nieuwe pand meer ruimte voor de klant en konden ook de monteurs door sleutelen doordat ze nu makkelijk de 1.5m afstand konden bewaren. Ook houden de meeste klanten zich netjes aan de nieuwe regels. Of het nu aan onze nieuwe locatie ligt of aan de coronacrisis dat zullen we nooit weten, en hoe dit afloopt ook niet, maar ik ben momenteel een blije ondernemer. Aldus Co Verhoef van de Bikeshop.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Bikeshop Loosdrecht


Unit 14 Beveiliging

By GJFdeJong,

Sinds we in de lockdown zitten, doen we in overleg andere werkzaamheden op andere tijden. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening op een hoog niveau houden. Door snel schakelen en zeer flexibel te zijn is het nog maar net opgezette bedrijf in Hilversum zelfs iets gegroeid. Onze vestiging in Bunschoten is ook stabiel gebleven. We zijn ons nu nog meer bewust dat wij een hele goede band hebben met onze klanten en dat we alles voor elkaar over hebben. Blijf veilig en gezond, dat is het allerbelangrijkste (Jan en Peter).

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Unit 14 Beveiliging


Verzet tegen nieuwe omgevingsverordening provincie

By GJFdeJong,

BELANGRIJK NIEUWS!!

Het ontwerp omgevingsverordening NH2020 kent nieuwe regelgeving betreffende het landschap. Deze regelgeving biedt alleen regels om de fysieke leefomgeving in conservatieve staat te behouden. Voor ons als ondernemers is ontwikkeling essentieel om te kunnen blijven bestaan. Ontwikkeling van onze bedrijventerreinen, recreatieterreinen en anderzijds. De regels van het Bijzonder Provinciaal Landschap, Landelijk gebied, Veenweidegebied en het Vliegveld Hilversum, treffen de gemeente en daarmee ons als ondernemers onevenredig hard vanwege haar bijzondere kenmerken. Deze bijzondere kenmerken zijn het exclusieve natuurlandschap en de lintbebouwing binnen het MRA gebied, volgens de provincie.

Zoals u weet ligt er een mooi gebiedsakkoord waarin een hoop dingen mogelijk worden gemaakt, betere natuur, schoner water en meer kwalitatieve recreatie. Tegelijkertijd maakt de provincie wetgeving om onze mogelijkheden als bedrijven in te perken. Zo legen zij deels verbodsregels op voor de gemotoriseerde vaart op diverse plassen o.a. de Wijde Blik, worden vergunningsaanvragen moeilijker door extra regelgeving en bestemmingsplan wijzigingen vrijwel onmogelijk gemaakt door het conserverende beleid.

Deze verordening raakt niet alleen recreatiebedrijven maar ook bedrijven op industrie terreinen, langs de linten en in de dorpskernen. Ook particulieren zullen de gevolgen van dit beleid ondervinden. In onderstaande kaart ziet u wat er allemaal valt binnen dit zogenoemde Bijzonder Provinciaal landschap. Deze verordening is niet ter vervanging van bestaande regelgeving maar wordt toegevoegd aan de bijv. bestaande Natura 2000 en NNN regelgeving.

Het is van cruciaal belang dat wij ons verzetten als bedrijven tegen deze omgevingsverordening voor het te laat is.

Belangrijk om te vermelden is dat zowel de gemeente als het regiobestuur ook tegen deze verordening is en, beiden apart, ook haar zienswijze zal opmaken. Klik hier om de zienswijze van gemeente Wijdemeren te bekijken. Wij zullen als OW een zienswijze indienen en bezwaar maken tegen deze ontwikkeling.

Ook vragen wij alle bedrijven om onze zienswijze, welke begin mei klaar zal zijn, te ondertekenen en eventueel om zelf ook een zienswijze in te dienen voor 22 mei 2020.

Hoe meer draagvlak hoe groter de kans dat de provincie zijn regeling heroverweegt en tot de conclusie komt dat dit niet moet kunnen.

Voor de complete verordening kunt u naar deze link.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Verzet tegen nieuwe omgevingsverordening provincie