Impressie American Style Netwerkevent

By GJFdeJong,

Klik op een foto voor een vergroting en ‘loop’ vervolgens door de gallery

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Impressie American Style Netwerkevent


Wij zoeken een algemeen bestuurslid – verantwoordelijk voor evenementen

By GJFdeJong,

Ondernemend Wijdemeren (OW) is een bedrijvig netwerk van én voor ondernemers uit de regio Wijdemeren en omstreken. Het is ons doel om het ondernemend imago van Wijdemeren te versterken en het ondernemersklimaat in de regio te verbeteren. Waar mogelijk willen we politiek, toerisme en onderwijs verbinden met het regionale bedrijfsleven.
Naast een net vernieuwd bestuur hebben wij diverse commissies die actief zijn waaronder de Evenementen. Deze commissie is de verbinder binnen OW en organiseert o.a. het welbekende stamppottenbuffet, de haringparty en de Algemene Leden vergaderingen.

FUNCTIE
Als bestuurslid evenementen vervul je naast je rol als bestuurslid ook de rol van regisseur evenementen. Jij kunt zelfstandig jouw taken uitvoeren, maar weet vooral in teamverband de regierol te pakken en andere teamleden van de werkgroep evenementen te enthousiasmeren en te ondersteunen. Jij hebt een duidelijke visie met betrekking tot de inhoud van de evenementen en de implementatie ervan.

  • Vanuit een vakinhoudelijke achtergrond het bestuur adviseren over en het maken en uitrollen van een passende eventkalender;
  • De regisseursrol vervullen in de werkgroep evenementen (Dit doe je samen met een aantal mensen die de uitvoering op zich kunnen nemen).
  • Verantwoordelijk voor interne en externe communicatie omtrent de events Gebruik makend van de beschikbare middelen, website, nieuwsbrief, SoMe (welke worden uitgevoerd door de commissie communicatie).
  • Optimaliseren van de kwaliteit van de evenementen.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
Naast enthousiasme en affiniteit met onze doelen, willen wij in overleg met jou een regelmatige inzet.

Omdat de commissies nog aan het groeien zijn, zijn we allen nog erg hands-on bezig. Geef vooral aan wat jij kan en wil doen en hoe e.e.a. te combineren is met jouw privé en werkende leven. Wij hebben in ieder geval 6 x per jaar een bestuursvergadering en een aantal keer per jaar een commissievergadering en de diverse netwerkbijeenkomsten van de vereniging waarbij het vooral om netwerken draait.

Wij hopen dat jij je voor wat langere termijn aan ons wilt en kan verbinden.

ALGEMENE INFO EN KANDIDATUUR
De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. De rol van bestuurslid is vooral organisatorisch en strategisch, niet politiek van aard. Een bestuursfunctie binnen Ondernemend Wijdemeren is onbezoldigd

MEER WETEN?
Ben je enthousiast, nieuwsgierig, wil je een kop koffie drinken of juist Zoomen om meer te weten te komen? Bel dan met Dik van Enk op 06 – 5490 0810. Mailen mag natuurlijk ook naar info@ondernemendwijdemeren.nl.

Heb jij altijd al maatschappelijk jouw steentje bij willen dragen en sluit dit aan bij jouw ambities? Mail dan jouw CV en een korte motivatie naar: info@ondernemendwijdemeren.nl, t.a.v. Dik van Enk o.v.v. . ‘Bestuurslid – evenementen. Graag VÓÓR 12 oktober 2020

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Wij zoeken een algemeen bestuurslid – verantwoordelijk voor evenementen


Inspreken voor de omgevingsverordening

By GJFdeJong,

Onze voorzitter Dik van Enk sprak maandagavond 21 september namens Ondernemend Wijdemeren in bij de Commissie Ruimte van de Provincie Noord-Holland. Op de agenda, de klemzettende Omgevingsverordening. Ruimte moet blijven voor woningbouw, bedrijvigheid, recreatie en natuur.

Geachte statenleden van Noord-Holland.

Dank dat u mij de gelegenheid geeft om in te spreken. Mijn naam is Dik van Enk en ik spreek in als voorzitter van Ondernemend Wijdemeren, een club van zo’n 280 actieve ondernemers in onze prachtige gemeente.

Een gemeente met het hoogste percentage NNN gronden, een groene gemeente, een mooie grote gemeente, een gemeente die vergrijst, een gemeente met veel woningzoekenden en een gemeente die echt op zoek is en op zoek moet naar ruimte en ontwikkeling voor inwoners verenigingen en ondernemers. De ondernemers waarvoor ik als voorzitter hier vanavond inspreek.
Voor de hele regio geldt dat we de laatste jaren in een economische krimp zitten, terwijl omliggende regio’s juist groei lieten zien. Om deze trend te keren zijn (volgens het laatste onderzoek van Ecorys (juli2020) 25.000 banen en 78 hectare werklocaties nodig om een gezonde woon-werkbalans te creëren . Kan Hilversum dat alleen oplossen?
Door het overgrote deel van onze uitgestrekte gemeente aan te wijzen als ‘’bijzonder provinciaal landschap’’ is er nagenoeg geen ruimte meer voor verdere ontwikkeling van woningbouw alsmede het revitaliseren van bedrijventerreinen en aanpassingen, uitbreiden of verduurzamen van bedrijven.
Zaken die noodzakelijk zijn voor de vitaliteit van onze dorpen en die door de reeds vastgestelde natura 2000 gebieden e.d. echt niet de overhand zullen nemen.
Gemeente, inwoners en ondernemers zijn nl. zeer doordrongen van de natuurwaarden die onze gemeente zo uniek, mooi en kwetsbaar maakt.
Maar gooi onze gemeente door deze nieuwe verordening alstublieft niet op slot, maak er geen reservaat, museum of gevangenis van.
In de vele goede overleggen met ons gemeentebestuur, Hiswa, NCOW, Bouwend Nederland, Horeca NL. e.d. in de afgelopen maanden kwamen bovenstaande krachttermen veelal bovendrijven.
M.a.w. ik mag zo vrij zijn niet alleen namens de 280 verenigde bedrijven te spreken die ik vandaag vertegenwoordig.

En dan, zijn wij zeer verbaasd over de voorgenomen verordening in relatie tot het door 21 partijen getekende gebiedsakkoord, waar de provincie één van de grotere stakeholders is en tevens samen met het platvorm recreatie en toerisme uit onze gemeente één van de initiatiefnemers is.
Het gebiedsakkoord heeft tot doel om meer natuur te ontwikkelen, de waterkwaliteit te verhogen en recreatie te stimuleren.
Belangrijk is het alom goedgekeurde uitgangspunt dat ‘’economische ontwikkeling mogelijk moet blijven’’
Welnu, wij zijn van mening dat door de nieuwe verordening er een grote streep gaat door het gebiedsakkoord, dat kan en mag niet.
Om dan nog maar even een krachtterm te gebruiken, wij vinden dit ‘’onbehoorlijk bestuur’’, afspraak is namelijk afspraak!

Door het goedkeuren van deze verordening zou men kunnen stellen dat de afdeling RO van onze gemeente opgedoekt kan worden en het gemeentebestuur op dit gebied geen bevoegd gezag meer zal zijn.
Iets wat wij zeer betreuren, met name door de goede ervaringen die wij de laatste periode hebben opgedaan.

En dan de omgevingswet, uitgesteld maar nog wel actueel en binnenkort te verwachten.
De omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen benutten en beschermen van de leefomgeving.
Deze nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk!!, en betere en snellere besluitvorming. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.
Aldus de website van de rijksoverheid.

Deregulering; ruimte geven aan initiatief uit de samenleving, door snellere procedures vanuit een één-loket-gedachte en van Nee tenzij, naar Ja mits. Kortom, veel meer bottum-up ipv top-down

Wat ons betreft haalt u, door het goedkeuren van deze verordening, wederom een dikke streep door deze omgevingswet.
Hoezo burgers en ondernemers zo goed mogelijk betrekken, snelle besluitvorming en een goed evenwicht ?
De invoering van de POV staat haaks op deze ontwikkeling, in plaats van initiatief van onderop te stimuleren en procedures versimpelen/versnellen, bouwt de provincie een extra bureaucratische stap in door van bovenaf méér regels op te leggen.

Beste statenleden, ik roep u op om deze verordening niet goed te keuren of tenminste de besluitvorming uit te stellen.
Hiermee doet u recht aan het door u ondertekende gebiedsakkoord, maakt u van Wijdemeren geen reservaat, museum of gevangenis, respecteert u de ‘’in de maak zijnde’’ omgevingswet, vergroot u niet de afstand tussen gemeente bestuur en ondernemers en vergroot u het geloof in de politiek.

Dank voor uw aandacht.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Inspreken voor de omgevingsverordening


Samen een succes maken van Loosdrechtsplassengebied.nl

By GJFdeJong,

Wat zijn we trots om te kunnen melden dat we momenteel met meer dan 50 ondernemers de krachten hebben kunnen bundelen om het Loosdrechts Plassengebied op de kaart te zetten. Met de financiële steun van de Gemeente Wijdemeren, Koninklijke Horeca Nederland afd. Hilversum en de provincie hebben we ervoor kunnen zorgen dat de website live staat en dat de media ondertussen is geïnformeerd over dit mooie initiatief.
Er wordt hard aan gewerkt de site nog verder te ontwikkelen en zal regelmatig worden bijgewerkt.

Social Media

Ook de Facebook pagina staat live en vanaf nu komen hier regelmatig berichten voorbij. Om het tot een groter succes te maken hebben we ook jullie hulp nodig.

Like de Facebook pagina

Via deze link: https://www.facebook.com/LoosdrechtsPlassengebied/

 

Zie je nog niet alle berichten voorbij komen?

Ga dan naar de pagina, klik op het menu en ga naar instellingen voor volgen. Hier zet je een vinkje bij ‘Als eerste weergeven’ dan mis je geen berichten meer.

 

 

 

Nodig je vrienden uit om de Facebook pagina te volgen.

Ga naar de pagina, klik op het menu en ga naar Vrienden uitnodigen. Klik op alles selecteren en vervolgens op uitnodigingen versturen.

 

 

Nodig daarnaast ook je zakelijke relaties uit om de Facebook pagina te liken.

Ga naar https://www.facebook.com/LoosdrechtsPlassengebied/. Zoek de post met de drone foto van een jachthaven met de tekst ‘Het leukste recreatiegebied van Holland’. Voordat je op delen klikt graag eerst je eigen bedrijfspagina selecteren. Klik rechts naast de tekst ‘delen’ op het driehoekje om de bedrijfspagina te selecteren. Daarna kan de post gedeeld worden.

 

 

En om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de berichten voorbij zien komen helpt het als iedereen de berichten liked, deelt en er op reageert. En hoe meer mensen de berichten zien hoe meer mensen de website uiteindelijk bezoeken via de link in de berichten en op de Facebook pagina.

Alvast bedankt voor de moeite en laten we er samen iets moois van maken.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Samen een succes maken van Loosdrechtsplassengebied.nl


Tweede ondernemerspeiling regio Utrecht, Gooi en Vechtstreek

By GJFdeJong,

De regio Utrecht houdt voor de tweede keer een ondernemerspeiling, om de gevolgen voor de ondernemers in kaart te brengen. Bij deze peiling willen zij ook ondernemers uit de regio Gooi en Vechtstreek meenemen. Tijdens de eerste peiling is dit helaas niet gelukt, omdat het aantal respondenten uit onze regio te laag was (17 op een totaal van ca. 5600 respondenten). Hierdoor kon er bij de eerste rapportage geen regio specifieke verwerking voor Gooi en Vechtstreek plaatsvinden. Ik wil jullie daarom vragen om deze tweede regionale ondernemer enquête in te vullen via de volgende link: www.startvragenlijst.nl/ondernemersutrecht.

Een regio specifieke rapportage helpt overheden hun beleid voor ondersteuning van ondernemers gerichter in te zetten en de juiste lobby op rijksniveau te voeren! De deadline voor deelname is 27 juli en neemt maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag. Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Tweede ondernemerspeiling regio Utrecht, Gooi en Vechtstreek


Ondernemer van het jaar

By GJFdeJong,

Helaas hebben we in overleg met de Gemeente Wijdemeren en de Rabobank (mede organisatoren) moeten besluiten dit jaar geen verkiezing te organiseren. Toch blijft de dag van de ondernemer bestaan, wij zullen rond deze dag een event organiseren voor de ondernemers in Wijdemeren (binnen de mogelijkheden die dan toegestaan zijn). Ons Streven was al om de verkiezing 1x per 2 jaar te organiseren dit is nu door de ontstane omstandigheden natuurlijk ontstaan en zullen we in 2021 weer een verkiezing organiseren.. We gaan jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen maar blokkeer 19 november 2020 alvast in je agenda.

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Ondernemer van het jaar


Loosdrechts plassengebied

By GJFdeJong,

Wat is het ontzettend mooi om te zien dat we in de afgelopen weken al zoveel enthousiaste deelnemers voor het Loosdrechts Plassengebied hebben weten te bereiken. Met dit platform gaan we het Loosdrechts Plassengebied, dat van Weesp tot Maartensdijk en van Breukelen tot aan Hilversum strekt, nationaal op de kaart zetten en bezoekers en gasten naar ons gebied trekken.
Momenteel zijn we druk bezig met de eerste fase, de livegang van de website. We wachten van een aantal deelnemers nog op de input en foto’s, je kan info aanleveren via deze link. Foto’s mogen gemaild worden naar webmaster@loosdrechtsplassengebied.nl.

Via gemeente Wijdemeren is er al een mooie video gemaakt over de zomer in Nederland.

Liken jullie de FB pagina al? https://www.facebook.com/LoosdrechtsPlassengebied

Ontwerpschets website

Voor informatie en aanmelden klik hier

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Loosdrechts plassengebied


Een bijzonder initiatief van Ondernemend Wijdemeren

By GJFdeJong,

Graag je aandacht voor een bijzonder initiatief om het Loosdrechts Plassengebied “extra” op de kaart te gaan zetten.

Mede door de Corona-crisis zijn Ondernemend Wijdemeren, ondernemers en de gemeente Wijdemeren met elkaar digitaal in gesprek gegaan.
Iedereen voelt de behoefte om, nu Nederlanders “gedwongen” worden om vakantie in eigen land te vieren, ze ook naar het Loosdrechts Plassengebied te trekken. Dit gebied strekt zich uit van Weesp tot aan Maartensdijk en van Breukelen tot aan Hilversum.

Een nieuw fris platform van samenwerkende ondernemers (horeca, watersport, jachthavens, verblijfsrecreatie etc.) wordt mede ondersteund door:

  • OW Ondernemend Wijdemeren (ondernemersvereniging)
  • Gemeente Wijdemeren
  • Koninklijk Horeca Nederland afdeling Hilversum e.o.

Door deze financiële steun wordt het mogelijk om een nieuwe website (zie screenshot & PDF) te maken, social media in te richten en het gebied breed te promoten.
Ondernemend Wijdemeren zal eigenaar en beheerder zijn van het merk “Loosdrechts Plassengebeid” en zorgen voor de marketing en promotie. Een commissie, bestaande uit ondernemers, zullen blijvend de informatie up to date houden. Er is een sterke naam, een mooi design en er komt een nieuwe website. Op deze website worden de bedrijven vermeld, komt er een gebiedsagenda met daarin alle evenementen en komt er een nieuws pagina met alle up to date informatie.

Nu is de concrete vraag?
Wil jij als ondernemer deelnemen aan dit initiatief? Dit kan voor slechts €100,- per jaar.
Niet-leden worden dan ook nog eens direct lid van OW!

Gezamenlijke gebieds promotie is van groot belang om meer naamsbekendheid te krijgen en daarmee meer mensen naar ons te gebied trekken. Jouw bedrijf zal hierdoor meer bezoekers/gasten ontvangen en uiteinderlijk meer omzet draaien. Dit initiatief is een goed begin en zal uiteindelijk verder worden uitgewerkt.
Om snel te schakelen vragen wij je om deze week PER OMMEGAANDE te reageren.

Bij voorbaat dank!

Bestuur Ondernemend Wijdemeren

Secretariaat Ondernemend Wijdemeren
Havikskruid 5
3738 TV Maartensdijk
info@ondernemendwijdemeren.nl
IBAN: NL40RABO0328215228

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Een bijzonder initiatief van Ondernemend Wijdemeren


Verzet tegen omgevingsverordening provincie – GOOI TV

By GJFdeJong,

Enige tijd geleden schreven we al over de omgevingsverordening van de provincie. Niet alleen Ondernemend Wijdemeren maar ook andere partijen hebben hier zienswijzen tegen ingediend. O.a. De Gemeente Wijdemeren, OCW, Hiswa-Recron  en VNO-NCW (namens meerdere brancheverenigingen waaronder KHN).

Na de zomervakantie zal hierin worden doorgepakt. De planning van de provincie t.b.v. de behandeling van de zienswijzen is als volgt:

  • GS 1 september
  • Statencommissie  21 september en 24 september (inspreken)
  • PS 5 oktober

We proberen de krachten met alle bovenstaande partijen te bundelen. Mocht u ook een zienswijze hebben ingediend, of wilt u inspreken, neem dan contact op met Dik van Enk.

In deze aflevering van Gooi TV een item over deze omgevingsverordening. Zoals u kunt zien geeft de provincie een compleet ander beeld dan de werkelijkheid.

Link Zienswijze Gemeente Wijdemeren 

Link Zienswijze OW

  Filed under:
  Comments: Reacties uitgeschakeld voor Verzet tegen omgevingsverordening provincie – GOOI TV