Uitnodiging dialoog bedrijventerrein Ter Sype

Geachte heer/mevrouw

We (gemeente Wijdemeren) nodigen u graag uit voor een open dialoogsessie op 30 november van 16.30 uur tot 18.30 uur. Deze sessie zal online plaatsvinden.

Denk mee over kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Ter Sype. We gaan graag in gesprek met ondernemers uit Wijdemeren om te onderzoeken welk profiel hier past, wat voor type bedrijvigheid en werkgelegenheid we willen aantrekken en wat ondernemers nodig hebben om gezond en succesvol te ondernemen. Ook thema’s als duurzaamheid en bereikbaarheid komen aan bod.

De behoefte aan ruimte voor bedrijven is in onze gemeente groot. Daarom is het belangrijk om de schaarse ruimte die er is te benutten. Ter Sype is een van de weinige plekken in onze gemeente waar we kunnen bouwen. De grond is in eigendom van DC Vastgoed en het college steunt de plannen van de ontwikkelaar om plaats te maken voor woningen en bedrijven. Wij zien deze ontwikkeling als een verrijking. Dit plan draagt bij aan de levendigheid en bedrijvigheid van onze gemeente.
Aanmelden

Graag ontvangen wij per mail of telefoon uw aanmelding. U ontvangt van ons via de mail een link waarmee u toegang krijgt tot de online bijeenkomst.

Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via de contactgegevens onderaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

A. Bos
Projectleider Ter Sype gemeente Wijdemeren
a.bos@wijdemeren.nl
035- 65 59 473