Uitdagen

Het overleg met het gemeentebestuur en het ondernemersloket is erg goed. We worden betrokken in vele vraagstukken. Toch is ons opgevallen dat het afgelopen jaar weinig tot niets is besproken in de gemeenteraad over de mogelijke gevolgen van de Coronacrisis.

We vinden dat het noodzaak is dat het debat wordt aangegaan over de ontstane situatie en de situatie die nog kan ontstaan. OW voorziter, Dik van Enk, zal komende week de politieke fracties aanschrijven en oproep doen om na te denken over de gevolgen voor ondernemers en het debat aangaan.

Denk aan het oprichten van een noodfonds, uitbreiden van het ondernemersloket, kwijtschelden of opschorten van precariolasten en/of gemeentelijke belastingen, het op een andere wijze inzetten van gemeentelijke financiën enz.

Heeft u nu concrete voorbeelden waarmee u geholpen kan worden? Dan vernemen wij dat graag van u per email: info@ondernemendwijdemeren.nl .