Tweede ondernemerspeiling regio Utrecht, Gooi en Vechtstreek

De regio Utrecht houdt voor de tweede keer een ondernemerspeiling, om de gevolgen voor de ondernemers in kaart te brengen. Bij deze peiling willen zij ook ondernemers uit de regio Gooi en Vechtstreek meenemen. Tijdens de eerste peiling is dit helaas niet gelukt, omdat het aantal respondenten uit onze regio te laag was (17 op een totaal van ca. 5600 respondenten). Hierdoor kon er bij de eerste rapportage geen regio specifieke verwerking voor Gooi en Vechtstreek plaatsvinden. Ik wil jullie daarom vragen om deze tweede regionale ondernemer enquête in te vullen via de volgende link: www.startvragenlijst.nl/ondernemersutrecht.

Een regio specifieke rapportage helpt overheden hun beleid voor ondersteuning van ondernemers gerichter in te zetten en de juiste lobby op rijksniveau te voeren! De deadline voor deelname is 27 juli en neemt maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag. Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.