Toekomst visie Bedrijventerreinen Wijdemeren

Beste ondernemer,

Zoals u mogelijk weet, werkt de gemeente samen met ondernemers aan een toekomstvisie bedrijventerreinen. In deze link vindt u het eerste ‘concept Toekomstvisie Bedrijventerreinen Wijdemeren’. Dit conceptrapport is opgesteld door Bureau Buiten. Daarvoor hebben zij begin dit jaar de bedrijventerreinen bezocht, gesproken met ondernemers, data- en trendanalyses gedaan en gesproken met de ambtelijke organisatie.

Het huidige rapport betreft een concept dat we graag met u verder uitwerken. Daarvoor hadden wij in mei een bijeenkomst gepland. Echter door alle ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus en de opgelegde beperkingen voor het houden van bijeenkomsten, hebben wij deze bijeenkomst verplaatst naar 17 september 2020 vanaf 18 :00 uur. Hier ontvangt u nog een uitnodiging voor.

Omdat uw inbreng belangrijk is, delen wij het huidige concept nu al en geven wij u de mogelijkheid opmerkingen of aanvullingen alvast aan ons mee te geven. Dit kan schriftelijk naar Ties Corten – t.corten@wijdemeren.nl

Mede namens Natasja Zak alvast bedankt voor uw inbreng.

Met vriendelijke groet,

Ties Corten