Interview met Jos de Bruin van Create Connected Value

Sinds wanneer ben je lid?
Sinds 14 januari 2019

Wat voor soort onderneming heb je en waarom heb jij gekozen voor het ondernemerschap?
Ik heb me gespecialiseerd in duurzame gebiedsontwikkeling. Of het nu gaat om verduurzaming van bedrijventerreinen, circulaire economie, transities in de energiesector, woonsector, zorgsector of financiële sector. Samen met ondernemers, overheden en andere organisaties de regio verduurzamen. Het kan zo veel slimmer en goedkoper als we het samen doen.

Ik heb dit werk een aantal jaren vanuit de netbeheerder Alliander mogen doen en met mooie resultaten. Door een koerswijziging in 2017 ging Alliander steeds minder investeren in innovaties zoals duurzame gebiedsontwikkeling. Ik kwam voor de keuze te staan om hiermee te stoppen of dit prachtige werk vanuit een andere positie voort te zetten. Begin 2018 ben ik daarom Create Connected Value gestart en kan daarmee dit werk met veel plezier blijven doen.

Wat is je ideale klant en wanneer mogen mensen contact opnemen?
De laatste jaren zien bedrijven, overheden en andere organisaties steeds meer de noodzaak voor ingrijpende veranderingen. Dit kan ingegeven zijn vanuit de wens om te veranderen of vanuit wet- en regelgeving rondom circulaire economie, van het aardgas af moeten, verduurzaming van woningen en bedrijven of druk vanuit maatschappelijke ontwikkelingen. Door verschillende thema’s en organisaties aan elkaar te verbinden ontstaan er zoveel mogelijkheden om meer economische en maatschappelijke waarde te creëren.

Mijn ideale klant is een bedrijf, overheid of andere regionale organisatie die zich voor een dergelijke verandering in wil of moet zetten en zich afvraagt of het slimmer kan. En vaak kan het slimmer. Mijn slogan is niet voor niets “Van individuele kosten naar collectieve waarde”

Ben je lid van meerdere regionale bedrijfsverenigingen?
Nog niet.

Waarom ben je lid geworden en wat verwacht je eruit te halen?
Ik ben lid geworden omdat ik graag leuke mensen ontmoet. Als startend ondernemer hoop ik een veel ideeën en inspiratie op te doen via de andere collega ondernemers.

En toen ik op de site las dat er ook nog een jaarlijkse Haringparty is was de keuze snel gemaakt!!

Wat heb je te bieden aan de vereniging en/of aan de leden van Ondernemend Wijdemeren.
Een gulle lach en veel enthousiasme.

Misschien kan ik met mijn jarenlange ervaring met duurzame gebiedsontwikkeling en de rol van de ondernemers daarin ook een stukje inspiratie brengen. En in de afgelopen jaren heb ik in andere regio’s producten en aanpakken helpen ontwikkelen die heel bruikbaar en rendabel zijn voor individuele ondernemers. Dit is misschien in Wijdemeren en omgeving ook mogelijk.

Ambieer je een functie in de vereniging Ondernemend Wijdemeren?
Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Het enthousiasme van Ramona en Gert tijdens onze eerste kennismaking was wel heel aanstekelijk.

Zou je relaties willen uitnodigen om eens een bijeenkomst bij te wonen?
Ja hoor.