Interview met Hans Vol van Adviesbureau H.J. Vol

Ik ben lid sinds ca 1990
In die tijd was de naam van de ondernemers vereniging Loosdrecht nog OKL
“Ondernemers Kring Loosdrecht” De voorzitter was toen de bekende Ben Koers.(Jos Gieskes was destijds nog burgemeester).
In mijn tijd als directeur van de ABN AMRO kantoor Loosdrecht was ik 6 jaar penningmeester en 6 jaar voorzitter (als opvolger van Dick Stobbe)

Het soort onderneming is een adviesbureau in financiële diensten voor ondernemers en particulieren.
Mijn keus om zelfstandig ondernemer te worden kwam doordat ik na 38 dienstjaren bij ABN AMRO in diverse functies, waarvan de laatste 13 jaar als kantoordirecteur van kantoor Loosdrecht gevestigd aan de Nootweg gebruik heb gemaakt van een vertrekregeling bij de bank wegens een reorganisatie ronde. Ik was toen 56 jaar oud en veel te jong om niets te doen en besloot om verder te gaan als zelfstandig adviseur.
Door de reorganisaties bij diverse grootbanken en sluiting kantoren waren veel cliënten ontevreden over de service van hun bank.
Door mijn bekendheid en vakkennis in deze regio vroegen diverse mensen ook niet cliënten om hun belangen te behartigen, zowel zakelijk als particulier en om op te treden als hun intermediair bij hun bank.
Mijn werkzaamheden zijn b.v. het begeleiden van starters, het schrijven en bespreken van kredietaanvragen en de haalbaarheid bepalen, het onderbrengen van creditgelden, het bijhouden en doen van administraties, bewind voering, de functie van executeur testamentair , afwikkeling nalatenschappen, onderhandse lening overeenkomsten maken tussen partijen, belastingaangiften maken voor particulieren, bemiddeling aan/verkoop onroerende zaken. “kortweg gezegd, alles wat met “geld” te maken heeft.

Een vraag aan mij was, wat is de ideale cliënt.
In mijn beleving bestaat die niet. De basis is vertrouwen tussen partijen, zeer belangrijk in deze branche. Mijn opdrachten komen veelal voort uit mond op mond reclame, daarnaast loopt de relatie vaak door van (groot)ouders naar kinderen.
Gezien mijn huidige leeftijd ben ik selectief met het aannemen van nieuwe cliënten
Een belangrijk criterium is dat er een toegevoegde waarde moet zijn voor beide partijen.

Ik ben geen lid van andere regionale bedrijfsverenigingen.

Ik ben destijds lid geworden om dat dit passend was gezien mijn functie als directeur van de ABN AMRO in Loosdrecht, Ook nadat ik zelfstandig ondernemer werd ben ik gewoon lid gebleven.
Mijn doelstelling is niet specifiek om uit mijn lidmaatschap voordeel te halen, wel belangrijk is om contacten te houden met andere ondernemers om wat er gebeurt en leeft in de regio.

Mijn bijdrage aan de vereniging heb ik in de loop der jaren al geleverd, zoals gezegd 12 jaar
bestuursfuncties bij de OKL
Met betrekking tot leden, deze kunnen altijd bellen voor een oriënterend gesprek.

Bestuursfuncties ambieer ik derhalve niet meer, maar ik probeer wel altijd ondernemers enthousiast te maken om lid te worden van de vereniging.