Interview met Frank Boekschoten van Werkplein Gooi en Vechtstreek

Wat voor soort onderneming heb je en waarom heb jij gekozen voor het ondernemerschap?
Ik werk bij het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Gooi en Vechtstreek (www.wspgv.nl). Dit is een samenwerkingsverband tussen de zeven regiogemeenten en UWV. Het centrale aanspreekpunt voor werkgevers uit de regio voor ondersteuning bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Tevens geven wij advies over personeelsvraagstukken en over subsidiemogelijkheden.

Samen met regionale werkgevers werkt het WSP G&V met veel passie aan een succesvolle, inclusieve arbeidsmarkt en realiseren we meer arbeidskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dit doen wij door kennis te delen met elkaar en directe contacten te leggen.

Door de samenwerking tussen UWV en regionale gemeenten beschikken we over een groot aantal werkzoekenden, elk met hun eigen talenten.

Het WSP G&V bemiddelt o.a. uitkeringsgerechtigden met een WW-, Wajong- of Bijstandsuitkering naar werk. Verder helpen wij u als werkgever bij het vinden van een passende kandidaat. Waar nodig nemen wij werkgevers zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt.
We kijken daarbij samen met u naar wat er in uw specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

Wij informeren u bijvoorbeeld over ‘inclusief werkgeverschap’ en geven tips en advies voor op de werkvloer. Bijvoorbeeld ten aanzien van begeleiding van een geschikte kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt en een bedrijfsanalyse. Tijdens een bedrijfsanalyse zoeken wij in de bestaande werkprocessen naar eenvoudige werkzaamheden. Deze combineren we tot een nieuw takenpakket, waar we vervolgens een geschikte kandidaat bij zoeken uit de doelgroep. Dit advies is kosteloos.

Wat is je ideale klant en wanneer mogen mensen contact opnemen?
Wij zijn blij met elke werkgever uit de regio G&V die in contact wil komen met onze organisatie en dienstverlening. Helemaal als de desbetreffende ondernemer open staat voor werkzoekenden met een uitkering; zoals een Wajong-, WAO-, WIA-, WW-uitkering of iemand in het kader van de Participatiewet (die vervangt het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong).
Iedere ondernemer kan mij bereiken op 06-25437321 en-, via mijn e-mail: frank.boekschoten@uwv.nl óf werkgeversservicepunt-gooi-en-vechtstreek@uwv.nl.

Ben je lid van meerdere regionale bedrijfsverenigingen?
Ja, van IVW (Industrie Vereniging Weesp), samen met mijn collega Ernst Tukker.

Ambieer je een functie in de vereniging Ondernemend ondernemen?
Nee.

Zou je relaties willen uitnodigen om eens een bijeenkomst bij te wonen?
Jazeker. Ik wil altijd een ondernemer attenderen op ‘Ondernemend Wijdemeren’ en de netwerkbijeenkomsten.