In memoriam Dick Stobbe

Geheel onverwacht is, tijdens zijn vakantie in Italië, Dick Stobbe overleden. Hij werd 78 jaar.
Hij was bekend als oud-directeur van L.T.L. in Loosdrecht, nu Luchttechnische Industrie Loosdrecht. Als ondernemer kennen we hem ook van zijn vele werkzaamheden voor de toenmalige ‘Industrie en Ambachts Kring Loosdrecht’, wat later de Ondernemers Kring Loosdrecht werd. Hij is vele jaren bepalend geweest voor het beleid van de OKL, eerst als secretaris en later als voorzitter. Onder zijn bezielende leiding heeft destijds de herinrichting van het industrieterrein De Rading plaats gevonden, en hij was betrokken bij het tot stand komen van het bedrijventerrein De Zodde. Door zijn niet aflatende inspanningen was het ledental van de OKL aanzienlijk gegroeid.
Toen hij als voorzitter statutair moest aftreden en niet meer herkiesbaar was, is hij benoemd tot ere-lid van de vereniging. Dit bleef hij uiteraard na het samen gaan in 2014 van OKL met OCW, waarna de vereniging als Ondernemend Wijdemeren verder ging. Ook daarna kwamen we hem bij vele activiteiten nog tegen.
Wij verliezen in hem een gedreven en betrokken lid, die mede heeft bijgedragen aan het succes van onze vereniging. We gedenken hem met respect en dankbaarheid voor zijn inspanningen, en we bewaren de vele mooie herinneringen.

Namens het bestuur,

Wim Lorjé
Voorzitter OW

Bekijk hier de rouwkaart van Dick