Iedereen doet mee – Werkgevers en participatie

De gemeente Wijdemeren streeft ernaar dat alle inwoners, ongeacht leeftijd, fysieke situatie of culturele achtergrond, naar vermogen deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Dit heet de inclusieve arbeidmarkt. Om dit te realiseren, werken we samen met ondernemers in onze gemeente. Vanuit de landelijke overheid wordt nogal wat verwacht van de werkgevers, op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt. Om de werkgevers te ondersteunen, is het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek opgericht.

Van werkgevers wordt gevraagd dat zij werkplekken beschikbaar stellen voor mensen die economische of sociale ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking (lichamelijk, sociaal, verstandelijk, psychisch) voor wie het lastig is om mee te doen in de samenleving. Werkgevers zijn vaak bereid om een werkplek beschikbaar te stellen. Maar dan blijkt het een heel geregel, naast de gewone dagelijkse werkzaamheden en zitten zij met vragen. Zij kunnen hiervoor terecht bij het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek (WSP).

WerkgeversServicepunt

Het WSP fungeert als aanspreekpunt voor vragen over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het werven van personeel. Daarnaast zijn de medewerkers op de hoogte over de snelveranderende wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden. Ook kunnen zij bemiddelen in vraag en aanbod van werk. Het WSP biedt werkgevers kosteloos deze ondersteuning. Is een kandidaat eenmaal geplaatst. Ook dan blijft het WSP betrokken.

Ondersteuning nodig?

Heeft u ondersteuning nodig, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het WSP via (035) 35 03 174.