Een nieuwe tijd!

We leven op dit moment in een gekke tijd. Een virus dat onze samenleving en ons economisch bestel in zo’n korte tijd volledig lam legt, hebben we in vredestijd nog nooit gezien.

Zoals u weet ben ik tijdens de laatste Algemene Vergadering in november vorige jaar nog voor een periode van een halfjaar benoemd als voorzitter om te zorgen dat uit het uitgebreide en vernieuwde bestuur een nieuwe voorzitter naar voren kon treden.

Ik ben dan ook bijzonder verheugd te kunnen melden dat het bestuur van Ondernemend Wijdemeren Dik van Enk kandideert als nieuwe voorzitter van onze vereniging. Continuïteit van bestuur is belangrijk, en zeker in tijden van crisis is het van groot belang dat bestuurders zo goed mogelijk geïnformeerd blijven en continue in het proces van veranderingen aanwezig zijn.

Dat is voor mij een reden om eerder dan de volgende Algemene Vergadering af te treden als voorzitter en Dik te vragen om, vooruitlopend op zijn benoeming, nu reeds als ad interim voorzitter mijn taken over te nemen. Zo kunnen we zo optimaal mogelijk waarborgen dat alle kennis van nu en van de komende ontwikkelingen goed geborgd blijft.

Natuurlijk blijf ik betrokken bij het wel en wee van de vereniging en ik zal ook komende tijd nog verschillende taken blijven uitvoeren. Voor nu dank ik u allen voor het gegeven vertrouwen en kijk met veel plezier terug op een periode van 11 jaar voorzitterschap van de Ondernemersverenigingen.

In een komende nieuwsbrief zal ik ingaan op het houden van een Digitale Algemene Vergadering. Hoe we dit willen organiseren, zodat een aantal belangrijke zaken wel door kunnen gaan. Denk aan het aftreden van bestuursleden, het benoemen van een nieuwe voorzitter, het oproepen van tegenkandidaten, het goedkeuren van het jaarverslag en het dechargeren van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2019.

Ik hoop u over enige tijd weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.

Wim Lorjé