Economische Agenda

Onlangs is er overleg geweest met de gemeente inzake het samenstellen van de Economische agenda. Hierin wordt de toekomstige economische koers ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

OW heeft de vrijheid genomen de gemeente te voorzien van onderstaande onderwerpen die voor ondernemers van groot belang zijn.

  1. Ondernemersvriendelijke dienstverlening
  2. Innovatie en duurzaamheid
  3. Wijdemeren en omliggende regio’s / gemeenten (Hilversum, Utrecht, Almere)
  4. Onderwijs en arbeidsmarkt
  5. Vestigingsklimaat
  6. Vrijetijdseconomie
  7. Wonen en werken
  8. Goed opdrachtgeverschap

Bij elk item is beschreven waar behoefte aan is en waar verbetering nodig is. Zodra de agenda gereed is gaan we deze met jullie delen.