Dik van Enk nieuwe voorzitter OW

Meer waardering voor ondernemers

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Met 98% van de digitale stemmen is Dik van Enk vorige week verkozen tot voorzitter van Onderne- mend Wijdemeren. Er waren van de 250 leden meer deelnemers dan ooit aan de verkiezing. Van Enk was al interim-voorzitter vanaf oktober 2019, omdat z’n voorganger Wim Lorjé het tijd vond voor nieuw bloed in ondernemerskringen. Beiden vinden dat de waardering voor ondernemers in de zes dorpen wel een graadje hoger mag worden.
Na z’n korte carrière als VVD-wethouder werd Wim Lorjé in 2009 gevraagd als voorzitter van de Ondernemers Kring Loosdrecht. Hij was betrok- ken bij een lang proces van samengaan met het OCW, wat leidde tot Ondernemend Wijdemeren in 2014. “Dat is achteraf gezien prima verlopen, we zijn nu echt een eenheid, van bloedgroepen is geen sprake meer.” Lorjé kenschetst de ondernemersclub als de ‘allergezelligste’ van de regio. “We hebben een goede samenwerking in de regio, maar ook met het college van B&W hebben we goede contacten. Dat blijkt ook nu in deze coronaperiode waarin we samen met de gemeente adequaat kunnen optreden.” Na twee periodes van drie jaar bij OW kijkt Wim Lorjé met veel plezier terug. “Nee, ik hoef Dik van Enk geen adviezen te geven, daarvoor is hij slim genoeg.”

Energie
Het enige twijfelpunt voor Dik van Enk was of hij wel voldoende afstand had van de lokale politiek. Tenslotte stopte hij pas in september 2019 na zes jaar raadslid voor het CDA te zijn geweest. Maar het belang om de ondernemersvereniging een prominente positie te geven in Wijdemeren gaf de doorslag. Wat Van Enk betreft, zijn de ondernemers het middelpunt van de samenleving waar bijna alles om draait. “Ze produceren, bieden werk, houden zich bezig met maatschappelijke kwesties, doen aan opleiden, sponsoren erg veel, enzovoort.” Volgens deze ondernemer zou een gemeente moeten functioneren als een bedrijf, slagvaardig en toegankelijk, maar ook maatschappelijk betrokken. Want dat vindt de directeur van Intersell, een bouwbedrijf met ruim 80 medewerkers, essentieel, dat het niet alleen gaat om je zakken te vullen. Overigens ziet hij tijdens de coronacrisis veel positieve ontwikkelingen in de relatie met Wijdemeren. “De wethouders Klink en Boermans zijn alert ten opzichte van de ondernemers en Natasja Zak, de ondernemersmanager, is heel efficiënt. Ik hoop dat deze tendens zo doorgaat.” Natuurlijk is Dik van Enk een bezig mens, maar met de auto als kantoor, is het goed te doen. “Bovendien krijg ik uit de samenwerking met tal van personen zoveel energie, om er vol tegen aan te gaan.”