Commissie ruimtelijke ordening

Onder de commissie RO valt onder andere de Horstermeer polder, de polder is al jaren in het nieuws door allerlei plannen voor plas-dras zetten en natuur ontwikkeling.
Het is begonnen met het plan Kienhuis wat behoorlijk ver ging, voor wat betreft het plas-dras zetten, het was een plan van de provincie.
Tegen dit plan is een enorme weerstand gekomen o.a van de bewonersvereniging.
De provincie heeft toen een commissie bestuurlijk overleg Natuurontwikkeling en waterberging Horstermeer polder in het leven geroepen.
In deze commissie o.a zijn vertegenwoordigd: Waternet, Provincie, Gemeente, LTO, Bewoners vereniging, Natuur monumenten en Ondernemers vereniging.
Ook is er een wetenschappelijke begeleidings commissie.
Hans Stalenhoef zat namens het OCW in dit bestuurlijk overleg, en nu sinds de fusie namens OW.
Doordat er in de loop der jaren o.a door peilopzettingen verschillende waterpeilen waren ontstaan, moest waternet een nieuw peilbesluit maken, dit peilbesluit is sinds kort van kracht.
Begin juli heeft de provincie besloten dat de Horstermeer niet meer onder de gedeputeerde water valt, maar onder de gedeputeerde natuur.
Ook heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan Horstermeer in voorbereiding, wat waarschijnlijk eind 2015 van kracht wordt.
Dit nieuwe bestemmingsplan houdt de gemoederen in de Horstermeer behoorlijk bezig.
De belangen van de ondernemers, zijn min of meer gelijk aan de belangen van de bewoners, met die verstande dat de eventuele natuurontwikkeling het ondernemen niet gaat beletten.
Namens commissie RO, Hans Stalenhoef.

Bestuurslid Hans Stalenhoef

Dammerweg 49

1394 GN Nederhorst den Berg

0294-253661