HR Efficiency Partner

U bent ondernemer. U wilt uw kostbare tijd besteden aan uw (potentiële) klanten. U wilt ook dat uw medewerkers zich maximaal bezig kunnen houden met het eigenlijke bedrijfsproces. Alle (noodzakelijke) randverschijnselen wilt u minimaliseren, zowel in kosten als in tijd. Maar juist rondom die medewerkers verandert er zoveel. Denk aan wet- en regelgeving op het gebied van ziekteverzuim, arbeidsrecht, pensioenen, maar ook aan (duurzame) inzetbaarheid, vitaliteit, kwaliteit en kwantiteit van uw personeelsbestand. Gevolg: òf u heeft te weinig tijd om nog te ondernemen, òf er worden, uit onwetendheid bijvoorbeeld, kostbare vergissingen gemaakt.

De oplossing: laat HR Efficiency Partner ‘ontzorgen’! Ik sta altijd voor u klaar, heb een grote parate kennis en denk met u mee. Van tevoren, niet achteraf. Kent u Radar nog, uit de serie M.A.S.H.? Die loste problemen op voordat ze er echt waren. Dat heb ik met HR Efficiency Partner tot kunst verheven.

Mijn specialisaties zijn:

HR werkzaamheden beleidsmatig en operationeel optimaliseren. Resultaat: duidelijke processen, minimale HR bezetting intern, mijn expertise op afroep. Daardoor geen onverwachte situaties meer door onvoldoende vakkennis, helderheid voor ondernemer en medewerkers, kostenbesparing.

Realiseren van één arbeidsvoorwaardenpakket en één HR- en salaris- administratie na een fusie of overname. Resultaat: eenduidigheid voor medewerkers en efficiency in processen en kosten voor de ondernemer.

Strategische Personeelsplanning: het vertalen van de toekomstplannen van de onderneming naar concrete acties om kwaliteit en kwantiteit van medewerkers mee te laten groeien in de gewenste richting.

Lange Wetering 58 - 1394 LP - Nederhorst den Berg
Mob: 06-53420328
Openingstijden:
ik ben gewoon bereikbaar als u me nodig heeft!

Angela Smeink - v. Dalen

Sinds 2013 stel ik als zelfstandig ondernemer 25 jaar kennis en ervaring op het gebied van Human Resources (of Personeelszaken) ter beschikking aan met name het MKB. De combinatie van veel parate kennis, een netwerk van professionals, mijn praktische aanpak en oog voor mogelijkheden om kosten te besparen, maken dat ik snel resultaat kan boeken bij allerhande personele vraagstukken. Bel of mail, ik denk direct met u mee!

Mob: 06 53 42 03 28