Praktische afspraken Adviesorgaan verblijfsrecreatie