Praat mee over de toekomstvisie bedrijventerrein Rading, de Zodde, de Reeweg, Nieuw Walden, De Boomgaard en de Slenk

Uit regionaal onderzoek naar de staat van onze werklocaties bleek vorig jaar dat de bedrijventerreinen in Wijdemeren sterk verouderd zijn. Ze zijn onvoldoende toegerust om de kansen en uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.

De gemeente Wijdemeren heeft Bureau BUITEN daarom opdracht gegeven om samen met ondernemers een toekomstvisie te ontwikkelen voor de bedrijventerreinen.

U als gebruiker weet immers haarfijn wat er speelt, wat er nodig is en beter kan op uw bedrijfslocatie.

Als eerste stap willen we daarom met u en een aantal collega-ondernemers een ronde maken over het bedrijventerrein van circa 1/1,5 uur. Tijdens deze schouw maken we met u de verdieping naar de toekomstbestendigheid van het terrein, en kijken we zowel naar maatregelen op de korte als lange termijn.

Centrale vraag daarbij is: hoe kunnen we inspelen op de toekomstige vraag? (Bezien vanuit uw behoeften als ondernemer, van uw klant maar ook vanuit de overheid, bijv als het gaat om klimaatbestendigheid/energietransitie)

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • (Toekomstbestendige) bereikbaarheid en vindbaarheid: digitale bereikbaarheid, bewegwijzering, (e-)auto-, fiets- en OV bereikbaarheid en parkeren;
  • Energiebesparing, (mogelijkheden voor) collectieve energie-opwekking en / of –opslag;
  • Klimaatbestendigheid van het terrein (afwatering, hitte);
  • Kwaliteit van de buitenruimte (schoon, veilig, groen, veilige en gezonde buitenruimte);
  • Beschikbaarheid vestigings-/uitbreidingslocaties (is er voldoende ruimte voor groei & innovatie van bedrijven)
  • Organisatiegraad van de ondernemers; (wordt er samengewerkt/gezamenlijk geïnvesteerd?
  • Overlast op en rondom het terrein.
  • Beschikbare arbeidskrachten;

Uiteraard staat het u vrij ook andere relevante onderwerpen in te brengen.

We willen het bezoek graag plannen tussen 7 – 23 januari 2020. Mocht u het voortouw willen nemen in het mede organiseren van dit bezoek (van circa 1/1,5 uur) en zo actief willen bijdragen aan de toekomst van uw bedrijventerrein, dan vragen we u uiterlijk vrijdag 20 december a.s te reageren op deze mail. Wij benaderen u dan z.s.m. voor een datum en tijd.

We hopen op de medewerking van veel ondernemers te kunnen rekenen en zien uw reactie graag tegemoet.

Ps. Wij beschikken helaas niet over alle emailadressen dus het staat u vrij om deze mail door te sturen naar uw buren

Mede namens Jaap Meijs & Wouter Maat (Bureau BUITEN),

Met vriendelijke groet,
Natasja Zak
Ondernemersmanager

M 06-29605356
T 035-6559412
E n.zak@wijdemeren.nl

Gemeente Wijdemeren
Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht
www.wijdemeren.nl