Clean up de lake – zaterdag 28 september 13-17 uur

Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van een event dat wij gaan organiseren op zaterdag 28 september 2019.
Met dit event zullen wij zwerfafval gaan opruimen in het gebied.
Dit doen wij in samenwerking met verschillende partijen zoals Natuurmonumenten, diverse scholen uit het gebied, gemeente en hopelijk ook de Ondernemersverenging Wijdemeren.

Met jullie steun kan het een zeer interessant event worden dat jaarlijks terug komt. Het wordt een event waarin jongeren, bewoners en gebruikers van het gebied betrokken worden.

Projectgegevens
Samenvatting doelstellingen project:
Het opruimen van zwerfafval op en rondom de plassen.
Recreatie is een van de belangrijkste economische dragers in het gebied en helaas zorgt die recreatie ook voor jaarlijks zwerfafval.
Omdat wij als bedrijf hier onze verantwoordelijkheid voor willen nemen en daarbij een stukje bewustwording willen creëren bij bewoners en gebruikers van het gebied, zijn wij CLEAN UP THE LAKE begonnen als initiatief.
Hiermee gaan wij met vrijwilligers aan de gang om de Wijde Blik geheel te ontdoen van afval.

Belang van het project voor de samenleving:
Een schoon en leefbaar recreatiegebied. Daarbij gaan wij samenwerken met diverse scholen uit het gebied en deze scholieren iets me geven over natuur en afval.

Overige sponsoren/subsidiegevers:
Wij hebben diverse partners die mee willen doen aan dit event.
O.a. Natuurmonumenten en gemeente Wijdemeren doen mee aan dit initiatief.
Verder zijn wij nog in gesprek met diverse scholen, Renewi en de Rabobank.

Jachthaven Kortenhoef stelt alle boten beschikbaar.

Ik kijk uit naar jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

Milou Feenstra
Jachthaven Kortenhoef B.V.
Moleneind 2A
1241 NE Kortenhoef