Aanmelden Algemene Ledenvergadering november 2022

Op donderdag 17 november organiseren wij weer een Algemene Ledenvergadering.
We nodigen u van harte uit om vanaf 19.00u aanwezig te zijn bij Koninklijke Watersport Vereniging Loosdrecht.

Locatie:
Koninklijke Watersport Vereniging Loosdrecht
Oud-Loosdrechtsedijk 151-153
1231 LT Loosdrecht

Tijden:

Inloop: 18.45u
Start vergadering: 19.00 uur (ledenvergadering)
20.00 uur (openbaar gedeelte met gastspreker)

Gastspreker: de heer J. Aalbers, investeerder en oprichter van het beursgenoteerde Aalberts N.V.

Agenda:

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Verslag vorige ledenvergadering 8 juni j.l.
Bestuursverkiezing (Karin Steenvoorden, Rosemarijn de Vink en Dik van Enk) allen herkiesbaar
Vacature penningmeester
Begroting 2023
Actuele ontwikkelingen
Rondvraag
Sluiting

Download hier:

Notulen
Begroting
Rooster van aftreden

   

  Vul hieronder je gegevens in

   

  Vul hieronder de gegevens van je introducee in

  Niet leden zijn welkom vanaf 20:00 uur.

  ALV november 2022