Commissie economie

Het doel van de Commissie Economie is belangenbehartiging op het terrein van zaken die onze economie betreffen voor onze vereniging in het algemeen en voor de leden in het bijzonder.
Bijna maandelijks is er een informeel overleg met de wethouder economie en de bedrijfscontactfunctionaris waar actuele onderwerpen behandeld worden, maar ook gebrainstormd wordt over de toekomst van Wijdemeren welke bedrijven en ondernemingen aangaan.
Onderwerpen die regelmatig langskomen zijn:

 • De bereikbaarheid van Wijdemeren en de regio vanaf de snelwegen
 • Ontwikkelingen op het gebied van detailhandel en winkelcentra in de verschillende kernen
 • Recreatie en toerisme
 • Economische ontwikkeling in Wijdemeren en de regio
 • Stimuleringsmaatregelen
 • Betrekken van regionale ondernemers bij aanbestedingen
 • Bedrijfsterreinen
 • Participatiewetgeving
 • Bestemmingsplannen
 • Onderwerpen die door leden zijn ingebracht
 • Diverse andere onderwerpen, die op dat moment van belang zijn.

De commissie ziet graag onderwerpen van leden tegemoet.

Voorzitter Wim Lorjé

Overmeersweg 70

1394 BE Ned. den Berg

06-54972661

Secretaris Peter Landwaart

Havikskruid 5

3738 TV Maartensdijk

06-23870752