Enquete nieuwsbrief jan 2021

Op 25 januari zijn wij met Ondernemend Wijdemeren vertegenwoordigd op de Ondernemersavond Gooi en Vechtstreek. Tijdens deze (online) avond spreken we verder over de toekomst van de regionale economie, de impact van corona op verschillende sectoren en de beschikbare overheidssteun en de stand van zaken naar aanleiding van het overleg dat op 27 augustus 2020 al is geweest.

We willen graag een duidelijk standpunt vanuit ondernemers hierin innemen. En om namens alle leden te spreken en cijfers te kunnen delen hebben we een korte enquête gemaakt zodat we de resultaten tijdens de Ondernemersavond kunnen presenteren.

Tevens vinden wij het belangrijk om te weten hoe het met onze leden is gesteld en waar we kunnen bijstaan. Invullen neemt slechts 2 minuten in beslag en is geheel anoniem.

  In welke branche onderneemt u

  Bedrijfsomvang in omzet:

  Personeel:

  Heeft u extra steun moeten aanvragen tijdens de maatregelen:

  Bent u voldoende geholpen met deze steun?

  Toelichting

  Hoe vond u het proces voor de aanvraag voor extra steun?

  Ervan uitgaande dat de huidige maatregelen en steun t/m 9februari duurt
  Verwacht u met de huidige maatregelen dat uw onderneming in:
  Q2 2021 nog bestaat?

  Q3 2021 nog bestaat?

  Q4 2021 nog bestaat?

  Verwacht u met de huidige maatregelen dat u personeel moet ontslaan

  Algemene opmerkingen