Sport en Bewegen, wat doet uw bedrijf ermee?

Helpt u Tim afstuderen? Afstudeerscriptie Sport en Bewegen bij bedrijven.

Mijn naam is Tim Brug, ik ben 21 jaar en woonachtig in Kortenhoef. Ik ben vierdejaars HBO student ‘Sportkunde’ aan Hogeschool Inholland Haarlem. Dit half jaar loop ik mijn afstudeerstage bij Team sportservice ’t Gooi.

De gemeente Wijdemeren heeft Team Sportservice ‘t Gooi gevraagd om inzicht te krijgen in de huidige interesse en betrokkenheid van de bedrijven ten aanzien van sport en bewegen. Om hier inzicht in te krijgen, maak ik gebruik van een enquête. De enquête is gericht op sport voor medewerkers binnen uw organisatie en sport voor bewoners van gemeente Wijdemeren.

Helpt u mij afstuderen door mijn vragenlijst in te vullen?
Klik hier en vul de vragenlijst in. (Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten).

Alvast hartelijk dank voor uw tijd.
Mocht u vragen hebben dan kunt u met mij contact opnemen via tbrug@teamsportservice.nl.

Met vriendelijke groet,
Tim Brug