Ledenvergadering

dinsdag 26 november 2019

Graag nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op dinsdag 26 november 2019.
Wij zijn te gast in het bezoekerscentrum bij Natuurmonumenten in ‘s-Graveland.

Ledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering zullen de notulen van 22 mei jongstleden en de begroting 2020 aan bod komen. Aan het einde van de vergadering is er de mogelijkheid om tijdens de rondvraag uw vragen aan het bestuur te stellen.

Borrel & Bites
Na afloop van de vergadering zal er de mogelijkheid zijn om op ongedwongen wijze en in het gezelschap van collega ondernemers te netwerken.
Locatie
Bezoekerscentrum Natuurmonumenten
Noordereinde 54 B
1243 JJ ‘s-Graveland

Wanneer
Dinsdag 26 november
17.30 uur inloop met koffie en thee
18.00 uur vergadering in de Eekhoornzaal
18.45 uur borrel & bites
20.30 uur einde

Agenda

 

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Verslag ledenvergadering 22 mei 2019
 • Nieuwe leden vanaf mei 2019
 • Begroting 2020
 • Bestuursverkiezing
  Aftreden volgens het rooster per 1 jan a.s.
  Hetty Kastelein
  Wim Lorjé
  Hans Stalenhoef
  Tussentijds Mark Reukers
  Voorstellen nieuwe bestuursleden:
  Laura Pijl en Karin Steenvoorden
  Benoemen nieuwe bestuursleden:
  Laura Pijl, penningmeester
  Karin Steenvoorden, bestuurslid
  Steven Voorn, bestuurslid
 • Nieuwe Voorzitter
 • OW 3.0 en vervolg
 • mededelingen en ontwikkelingen
 • afscheid bestuurders
 • Rondvraag
 • Sluiting