Ledenvergadering

woensdag 22 mei 2019

Tijdens de ledenvergadering van 22 mei zijn we te gast bij de Oude School in Kortenhoef.

Ledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering zullen ook de notulen van 20 november jongstleden en de jaarcijfers 2018 aan bod komen. Aan het einde van de vergadering is er de mogelijkheid om tijdens de rondvraag uw vragen aan het bestuur te stellen.

Borrel & Bites
Na afloop van de vergadering zal er de mogelijkheid zijn om op ongedwongen wijze te netwerken.

Locatie
Oude School Kortenhoef
Kortenhoefsedijk 145
1241 LX Kortenhoef

Wanneer
Woensdag 22 mei 2019
Ledenvergadering vanaf 17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur)
Borrel & Bites vanaf 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur)

Agenda
– Opening
– Vaststellen agenda
– Nieuwe leden
– Jaarcijfers 2018
– Verslag kascontrolecommissie
– Decharge bestuur en penningmeester
– Nieuw Lid benoemen kascommissie
– Verkiezing ondernemer van het jaar 2019
– Mededelingen en ontwikkelingen
– Rondvraag
– Sluiting