Home

De Gooise Bedrijvendag in Spant!

De Gooise Bedrijvendag in Spant! te Bussum is een jaarlijks terugkerend netwerk- en kennisevenement voor ondernemers. Ieder jaar bezoeken circa 250 ondernemers uit het Gooi, Eemland en de Vechtstreek dit evenement.

Lees artikel

Iedereen doet mee – Werkgevers en participatie

De gemeente Wijdemeren streeft ernaar dat alle inwoners, ongeacht leeftijd, fysieke situatie of culturele achtergrond, naar vermogen deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Dit heet de inclusieve arbeidmarkt. Om dit te realiseren, werken we samen met ondernemers in onze gemeente. Vanuit de landelijke overheid wordt nogal wat verwacht van de werkgevers, op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt. Om de werkgevers te ondersteunen, is het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek opgericht.

Lees artikel

Publicatie van het bestemmingsplan plassengebied

Loosdrecht – Plassengebied, ontwerp
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 en de hierbij behorende stukken ter inzage worden gelegd.

Lees artikel

Gemeente in gesprek met ondernemers over toekomst

Betere bereikbaarheid van de dorpen zowel op de weg als digitaal, een gemeente die meedenkt in mogelijkheden en het promoten van Wijdemeren door evenementen te organiseren met een landelijke uitstraling. Een kleine greep uit de genoemde kansen die Wijdemeerse ondernemers noemden tijdens de interactieve ondernemersavond over de toekomst van ondernemen in Wijdemeren op woensdagavond 1 april.

Lees artikel

Factuurfraude is nog steeds booming business.

De Gemeente Wijdemeren attendeerde ons op een recente brief van de politie aan regionale ondernemers inzake factuurfraude.

Lees artikel